Bekat Group

За нас

Фирма BekatGroupLtd. е основана, за да инвестира и обработва земи в България, да предлага и продава био храни на своите клиенти в цяла Европа и Близкия изток. Нашите партньори в България имат дългогодишен опит в био-земеделското производство и ефективно използват природните ресурси. С финансовата подкрепа на Европейския съюз и високото ниво наконтрол на качеството, ние предлагам есамо качествени продукти на нашите потребители. България има най-ниските данъци и разходи за труд в Европа! Земите на BekatGroupLtd.се намират в най-плодородните и благоприятен региони на България.

Нашата мисия

Мисията на BekatGroupLtd. е да сподели своите връзки и партньорства, изграждани повече от 30 години с производители, търговци и инвеститори по цял свят. Базирана в България от 2010 г., на границата между Европа и Близкия изток, BekatGroupLtd. може да предложина крайните си потребители услуги и продукти на ниски цени, като те ще отговаря напълно на Европейските изисквания. Нашата фирма може да предложи най-добрите средства за разпространяване на вашите продукти по въздух, море и суша по целия свят.

Bekat Group

BEKAT GROUP LTD - ПАРТНЬОРИ

Benjamin Honey

Традиционнят български мед се отличава с високо качество и много добри характеристики, благодарение на биологичното разнообразие нарастителност в страната. Без значение органичен, био или не, България предлага само висококачествен мед, кото се счита за един от най-добритев света!

Bekat Group Ltd. създаде една от най-модерните ферми за охлюви в Европа за размножаване на охлюви от вида HelixAspersaMaxima!

След изследвания и практически експерименти ние изградихме през 2010 г.,в района на Велико Търново (България), нашата ферма за охлюви. С подкрепата и знанията на водещи ферми за охлюви във Франция и използването на техните актуални технологии, ние развъждаме най-висококачествените охлюви от вида HelixAspersaMaxima. Нащите френски партньори могат да потвърдят, че нашата ферма е една от най-модерните в Европа.